Thirrje për shprehje interesi për ekspertë në fushën e këshillimit dhe zgjidhjes së problemeve

FZKPM fton persona të interesuar të aplikojnë për t’u përshirë si ekspertë në projektin "Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom".
Afati i dorëzimit të aplikimeve: 25 Mars 2018. Për më shumë informacion ndiqni linkun: