FOTOGALERI

Konferenca “Mbrojtja e fëmijëve në kontakt me ligjin nëpërmjet aplikimit të drejtësisë restauruese” - 13 Korrik 2015
Trajnim në fushën e drejtësisë restauruese për oficerë policie, Shtator, Tetor 2014
Trajnim për stafin e IEVP-ve "Menaxhimi i Konflikteve Penale përmes Drejtësisë Restauruese dhe Ndërmjetësimiit
Trajnim për ndërmjetës dhe drejtues të komunitetit rom "Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi", mars, maj 2014