Studime

Ndër vite, FZKPM, ka kryer shumë studime në lidhje me tema të ndryshme në fushën e demokracisë, zgjidhjes së konflikteve, ndërmjetësimit, drejtësisë restauruese, harmonisë fetare, etj. Pranë fondacionit është ngritur një grup ekspertësh me përvojë në fushën e studimeve.