Misioni-Vizioni-Objektiva

Misioni i FZKPM është të ofrojë asistencë për demokratizimin e shoqërisë shqiptare përmes zgjidhjes dhe pajtimit të konflikteve dhe mosmarrëveshjeve ndërmjet individëve ose grupeve sociale.
Objektivat kryesorë janë: konsoldimi i drejtësisë restauruese dhe i alternativës së ndërmjetësimit duke rritur numrin e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve të zgjidhura përmes kësaj alternative dhe promovimi i kulturës për paqe, tolerancë dhe mirëkuptim.