Adresa

Fondacioni Shqiptar

"Zgjidhja e Konflikteve

dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve"

Adresa: Rruga "Him Kolli", Pallati P.F.Trade,

Nr.5, Tirane, Albania

Tel: +355 44509860

Cel:0693440853

E-mail:mediationalb@abcom.al

E-mail:IMIQAP@mediationalb.org