Donatorë

Ndër vite, aktiviteti i Fondacionit "Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" është mbështetur nga: 

 • Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri

 • Save the Children

 • UNICEF

 • OSBE

 • Slynn Foundation

 • Programi Suedez për Forcimin e Policimit në Komunitet (SACP)

 • USAID - përmes programit "Forcimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri - JuST"

 • Ambasada e SHBA-së në Tiranë, Komisioni për Demokracinë, Programi i Granteve të Vogla

 • Koorporata Financiare Ndërkombëtare (IFC)

 • Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë

 • Shërbimi Norvegjez i Ndërmjetësimit (Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë)

 • DANIDA (Agjencia Daneze për Zhvillim Ndërkombëtar)

 • Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - Soros

 • Fondacioni Vodafone-Albania

 • Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë

 • Shoqata për Zhvillim Rural (ARD), USAID

 • Rrjeti FRESTA për Paqe dhe Stabilitet në Europën Juglindore

 • Fond i dhënë nga Ambasada e Finlandës në Sofie

 • World Learning - Ruajtja e Harmonisë Fetare në Shqipëri - financim i USAID-it

 • Veprimi i Koordinuar Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Projekti i USAID-it

 • Rrjeti Ballkanik i të Drejtave të Njeriut