Thirrje për Shprehje Interesi - "Për ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit dhe praktikave të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit"

FZKPM ju fton të shprehni interesin “Për ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit dhe praktikave të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit"

Afati i dorëzimit të aplikimeve: 31 Janar 2018.