FOTOGALERI

Trajnim në fushën e drejtësisë restauruese për oficerë policie, Shtator, Tetor 2014