Rrethi i Paqes dhe Dialogu Restaurues

Botuar në kuadër të projektit “Parandalimi dhe zgjidhja e situatave konfliktuese në mjediset shkollore përmes drejtësisë restauruese”.