VENDIM Nr.418, datë 8.6.2011 "PËR PROCEDURËN E HEQJES SË LICENCËS SË NDËRMJETËSIT"

VENDIM Nr.418, datë 8.6.2011 "PËR PROCEDURËN E HEQJES SË LICENCËS SË NDËRMJETËSIT"