Rrugë drejt Dialogut Ndërfetar në Shqipëri - Studime & Reflektime

Botuar nga Fondacioni "Zgjidhja e Konflikteve & Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" me mbështetjen e USAID/World Learning
Tiranë, 2010

Kryeredaktor
Prof. Dr. Artan Fuga
Anëtar i Akademisë së Shkencave

Grupi realizues i botimit
Mark Marku
Delina Fico
Piro Misha
Rasim Gjoka
Virgjil Kule
Fatri Sinani
Prof. Dr. Zyhdi Dervishi