Thirrje për shprehje interesi për ekspertë

FZKPM fton persona të interesuar
të aplikojnë për t’u përshirë si ekspertë në projektin "Mbështetje për
të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë restauruese dhe
ndërmjetësimit"

Afati i dorëzimit të aplikimeve: 24 Janar 2018.
Për më shumë informacion ndiqni linkun