Thirrje për shprehje interesi për ekspertë në fushën e ndërmjetësimit

FZKPM fton persona të interesuar të aplikojnë për t’u përshirë si ekspertë në projektin "Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom".

Afati i dorëzimit të aplikimeve: 25 Mars 2018.

Për më shumë informacion ndiqni linkun: