Thirrje për shprehje interesi për ekspertë

FZKPM fton persona të interesuar të aplikojnë për t’u përshirë si ekspertë në projektin "Mbështetje për të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit"

Afati i dorëzimit të aplikimeve: 2 Shkurt 2018.

Për më shumë informacion ndiqni linkun