Termat e Referencës - Specialist Komunikimi me Publikun

FZKPM fton persona të interesuar të aplikojnë për pozicionin "Specialist Komunikimi me Publikun" për Projektin "Mbështetja e viktimave dhe kundërvajtësve të mitur përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit" 
Afati i dorëzimit të aplikimeve: 19 Janar 2018, ora 17:00. 
Kontakt: mediationalb@abcmail.com