FZKPM përfundon vlerësimin e kualifikimit për ndërmjetësin e parë për Certifikatën IMI

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se FZKPM përfundoi procesin e vlerësimit të kualifikimit të ndërmjetësimit të parë për Certifikatën IMI, për Z.Loren Liço, dhe tashmë ai është aprovuar nga Instituti Ndërkombëtar i Ndërmjetësimit (IMI) si Ndërmjetës i Certifikuar i IMI-it.